Verksamhet

Följande projekt drivs tillfälligt eller mer permanent i byn:

  • Bredband i byn – 2013 initierade byalaget ett projekt för att bygga ut fiberbaserat bredband inom byalagets område. Projektet beviljades bidrag i februari 2016, utbyggnadsarbetet pågick under 2016-2017 och 1 juni 2017 kunde de anslutna fastigheterna börja använda fibernätet. Har du frågor om bredband i Gärdala? Läs mer här>>
  • Gärdalakartan – Normalt hamnar Gärdala i skarven mellan fyra ekonomiska kartblad. Därför har byalaget beställt en speciell Gärdalakarta som täcker det vi definierar som byalagets upptagningsområde. Byalagets medlemmar kan beställa ett subventionerat exemplar. Läs mer>>
  • Kommunikationer – Under många år pågick kampen för att få tåget att stanna. Sommaren 2003 upphörde dock Gärdala att vara Sveriges minsta järnvägsstation. Byalaget bevakar kontinuerligt utvecklingen både avseende tåg, bussar och övriga kommunikationsmöjligheter. Har du några funderingar eller synpunkter kontakta gärna styrelsen.
  • Badplatsröjning – Byalaget ansvarar för att hålla badplatsen vid Järnlunden i gott skick. Med räfsor och kaffekorg samlas medlemmarna varje år för att iordningställa badplatsen inför den kommande badsäsongen.
  • Ledröjning – Byalaget ansvarar för enklare underhåll på Östgötaleden, sträckan från Opphem till Långsjön.
  • Öppna landskap – Flera av markägarna i byn arbetar aktivt för att hålla betesmarkerna öppna dels genom röjning, dels genom betning. Läs mer>>

Välkommen till Gärdala

På den här sidan får du aktuell information om vad som är på gång i Gärdala. Här på förstasidan finns de senaste nyheterna.

Titta gärna i kalendariet för information om aktiviteter som är på gång.

På gång i Gärdala

May 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Länkar

Tags


© 2021 Gärdala Byalag och Creativa
Sidan är byggd med WordPress