Ingen familjedag i år

I följd av osäkerheten kring corona-pandemin kommer vi inte att arrangera någon familjedag i Gärdala i augusti 2020.

/Styrelsen

Taggar:

Årsmöte Gärdala byalag 2020

Kallelse till Årsmöte för Gärdala byalag 2020

Dag: 6:e juni
Tid: 11:00
Plats: Badplatsen vid Järnlunden

Vi kombinerar årsmötet med röjning av badplatsen. Samling kl 10 med räfsor, grepar och annat lämpligt så städar vi gemensamt badplatsen inför sommarsäsongen.

Vi umgås ute i naturen men iakttar förhållningsreglerna för corona-epidemin. Om du känner dig sjuk – stanna hemma.

Dagordning ordinarie byastämma Gärdala byalag 2020-06-06

1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justerare.
5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av uppkommen förlust under räkenskapsåret.
10. Fastställande av årsavgift för kommande arbetsår.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av ledamöter som inom styrelsen står i tur för val, för en tid av två år, samt fyllnadsval.
13. Val av revisor.
14. Val av revisorssuppleant.
15. Val av två personer till valberedning.
16. Anmälda ärenden och övriga frågor.

Glöm inte att ta med fikakorg!

Väl mött!

Styrelsen

Taggar:

Gökotta i Gärdala 10 maj 2020

Söndag 10 maj är det dags för gökotta i Gärdala. Samling kl 5.00 vid brasplatsen, Högtomta. Medtag matsäck.

Vi umgås ute i naturen men iakttar förhållningsreglerna för corona-epidemin. Om du känner dig sjuk – stanna hemma.

Välkomna! hälsar Agneta och Mats Nåbo

Taggar:

Inställt valborgsfirande i Gärdala 2020

Med tanke på brandrisken och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av corona-viruset har styrelsen för Gärdala byalag, i samråd med markägaren, beslutat ställa in det sedvanliga valborgsmässofirandet i Gärdala den 30 april.

Det blir således ingen eld eller samling i backen vid Högtomta i vår. Vi siktar istället på en brasa i höst.

/Styrelsen

Taggar:

Ledröjning söndag, 26 april 2020

Det har blivit dags för vårens insats på Östgötaleden. Söndag den 26 april samlas vi för att göra översyn på sträckan Lövsveden – Långsjön. Vi siktar på att få undan vinterns lämningar i spåret.

Samling kl 10 på vändplanen vid Lövsveden.
Medtag: handverktyg för röjningen samt eget kaffe/te/annan varm dryck och fika.

Vi umgås ute i naturen men iakttar förhållningsreglerna för corona-epidemin. Om du känner dig sjuk – stanna hemma.

Välkommen!

/styrelsen

Taggar:

Aktiviteter 2020

Följande aktiviteter planeras under 2020

Söndag, 26 april
10:00 Röjning Östgötaleden

Torsdag, 30 april
20:30 Valborgsfirande

Söndag, 10 maj
05:00 Gökotta

Lördag, 6 juni
10:00 Badplatsstädning
11:00 Byalagsstämma (årsmöte)

Lördag, 22 augusti
16:00 Familjedag

Söndag, 25 oktober
10:00 Röjning Östgötaleden

Samlingsplats anges på hemsidan.

Ytterligare aktiviteter planeras under året.  Håll utkik på hemsidan och i nyhetsbrevet!

/Styrelsen

Taggar:

Välkommen till Gärdala

På den här sidan får du aktuell information om vad som är på gång i Gärdala. Här på förstasidan finns de senaste nyheterna.

Titta gärna i kalendariet för information om aktiviteter som är på gång.

På gång i Gärdala

September 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Länkar

Tags


© 2020 Gärdala Byalag och Creativa
Sidan är byggd med WordPress