Följande projekt drivs tillfälligt eller mer permanent i byn:

Badplatsröjning – Byalaget ansvarar för att hålla badplatsen vid Järnlunden i gott skick. Med räfsor och kaffekorg samlas medlemmarna varje år för att iordningställa badplatsen inför den kommande badsäsongen.

Bokskåp – Vid anslagstavlan har vi anordnat ett litet bokskåp. Läs mer >>

Hjärtstartare – Sommaren 2023 installerade byalaget en hjärtstartare i byn. Läs mer >>

Ledröjning – Byalaget ansvarar för enklare underhåll på Östgötaleden, sträckan från Opphem till Långsjön. Läs mer >>

Öppna landskap – Flera av markägarna i byn arbetar aktivt för att hålla betesmarkerna öppna dels genom röjning, dels genom betning. Läs mer >>

Bredband i byn – 2013 initierade byalaget ett projekt för att bygga ut fiberbaserat bredband inom byalagets område. Projektet beviljades bidrag i februari 2016, utbyggnadsarbetet pågick under 2016-2017 och 1 juni 2017 kunde de anslutna fastigheterna börja använda fibernätet. Har du frågor om bredband i Gärdala? Läs mer här >>