Sommaren 2023 installerade byalaget i samarbete med Gärdala vägförening en hjärtstartare i byn. Den är belägen i carporten vid Gärdala Ekhult 1 intill järnvägen.

Vi finns även med i hjärtstartarregistret. Sök på ”Gärdala”.