Gärdala Station för Kustpilen togs ur bruk 2006. Rimforsa station är nu närmaste hållplats. Närmaste busshållplats Hamra ligger vid v34, infarten till Dal.

Länkar

Kontakta oss

Kontakta oss