Med engagemang från medlemmar i byalaget har vi organiserat möjligheten att använda anslagstavlan i byn som ett bokskåp! Du är inbjuden att bidra med egna böcker, byta ut dem eller helt enkelt låna något som fångar ditt intresse. Vi hoppas att du hittar något som lockar din läslust. Trevlig läsning!